Årsmøte 4. mars 2019

Mandag 4. mars kl 18:00 på  Lægreid hotell. Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgjande sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Gjennomgå årsmelding for 2018 5. Gjennomgå rekneskap for 2018 i revidert stand 6. Vedta… Read More »

Årsmøte for året 2017

Mandag 26. februar kl 18:00 på Sogndal hotell. Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgjande sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Gjennomgå årsmelding for 2017 5. Gjennomgå rekneskap for 2017 i revidert stand 6. Vedta… Read More »

Årsmøte for året 2016

Onsdag 8. mars klokka 18:00 på Lægreid hotell. Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgande sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Gjennomgå årsmelding for 2016 5. Gjennomgå rekneskap for 2016 i revidert stand 6.… Read More »

Furorestipend 2016 til Sedrik Engebø Ullebø

Sogn CK gratulerer Sedrik med Furorestipend 2016! Stipendet er på 50.000 kroner. Juryen si grunngjeving: 18 år gamle Sedrik Engebø Ullebø frå Høyanger har vore eit lovande talent innan både langrenn og sykkel i fleire år allereie. No er det sykkel som er hans satsingsområde, og han er kort og greitt ein av landets mest… Read More »

Handlingsplan for Sogn CK 2016-2018

Styret har teke utgangspunkt i årsmeldinga for 2015 og utarbeidd ein handlingsplan for dei neste 3 år. Mål og tiltak er fordelt på klubben sin aktivitet. Årsmøtet vedtek årleg revisjon av planen. Styret har ansvar for at tiltak vert sett i verk og gjenomføre etter målsetjinga. Årsplan for gjennomføring vert framlagt saman med årsbudsjett og… Read More »

Årsmøte 2016

ÅRSMØTE 2016 blir halde torsdag 10.mars kl 19.00 på Lægreid hotell Det blir pizza, brus, kaffi og velkjent agenda. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent(ar), sekretær(ar) og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Handsame sykkelklubben sin årsmelding 5. Handsame sykkelklubben sin rekneskap i… Read More »

NY klubbdrakt er valgt

Sjå ogso førre post, som viser alle alternativ. Det vart alternativ 1 som vart valgt. 1) Blåfarge under armar, med lite flagg på ryggen

AVSTEMNING ny klubbdrakt!

Etter god dialog på facebook, og mange tilbakemeldingar frå klubbens medlemmar, står me att med 4 alternativ. Det blir no avstemning på desse INNAN tysdag 26. jan klokka 20:00. NB! Ber om at folk informerer ogso dei som ikkje er på facebook (og som ikkje plar sjekke klubbens heimeside). Dei kan stemme ved å ringe… Read More »

Årsavslutning laurdag 31. okt 2015

Inviterer til årsavslutning laurdag 31. oktober klokka 19:00 på Sogndal Lodge 150,- for medlem med følgje. Bindande påmelding til Weronica Øvstetun på 98613547 innan 24. okt. Det blir servert tapas og øl/vin. — For interesserte blir det ogso arrangert felles fjelltur same dag kl 10:30. Oppmøte på skysstasjonen i Sogndal. Kjem meir info om turen… Read More »

Dugnad Jotunheimen Rundt 2015!

Hei gode syklistar og klubbmedlemmar! Snart Jotunheimen Rundt 2015. Me treng ein del folk på dugnad der. Sjåførar rundt løypa og vakter i Sogndal. Ber om at dei som kan stille tek kontakt med Håkon Nesse eller Anders Yri. Alle kan ikkje sykle kvart år, nokon må arrangere og. Håpar de kan melde interesse. Det er utruleg artig… Read More »