Årsmøte 2016

ÅRSMØTE 2016 blir halde torsdag 10.mars kl 19.00 på Lægreid hotell Det blir pizza, brus, kaffi og velkjent agenda. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent(ar), sekretær(ar) og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Handsame sykkelklubben sin årsmelding 5. Handsame sykkelklubben sin rekneskap i… Read More »

AVSTEMNING ny klubbdrakt!

Etter god dialog på facebook, og mange tilbakemeldingar frå klubbens medlemmar, står me att med 4 alternativ. Det blir no avstemning på desse INNAN tysdag 26. jan klokka 20:00. NB! Ber om at folk informerer ogso dei som ikkje er på facebook (og som ikkje plar sjekke klubbens heimeside). Dei kan stemme ved å ringe… Read More »

Årsavslutning laurdag 31. okt 2015

Inviterer til årsavslutning laurdag 31. oktober klokka 19:00 på Sogndal Lodge 150,- for medlem med følgje. Bindande påmelding til Weronica Øvstetun på 98613547 innan 24. okt. Det blir servert tapas og øl/vin. — For interesserte blir det ogso arrangert felles fjelltur same dag kl 10:30. Oppmøte på skysstasjonen i Sogndal. Kjem meir info om turen… Read More »

Dugnad Jotunheimen Rundt 2015!

Hei gode syklistar og klubbmedlemmar! Snart Jotunheimen Rundt 2015. Me treng ein del folk på dugnad der. Sjåførar rundt løypa og vakter i Sogndal. Ber om at dei som kan stille tek kontakt med Håkon Nesse eller Anders Yri. Alle kan ikkje sykle kvart år, nokon må arrangere og. Håpar de kan melde interesse. Det er utruleg artig… Read More »

Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 Takkar for årsmøte i går onsdag 4. mars. 24 stk som møtte opp, noko som iallefall ikkje er under snittet. Ferdigskriven årsmelding ligg her: Sogn CK årsmelding 2014   mvh styret i Sogn CK

Årsmøte 2015

ÅRSMØTE 2015 Tid og stad: 4. mars kl. 19:00 på Lægreid Hotell i Sogndal. Det blir pizza, brus, kaffi og velkjent agenda. Styret må ha inn forslag til saker seinast 2 veker før årsmøtet, dvs innan 18.februar. Sakliste blir sendt ut til medlemmane seinast 25. februar. Saksliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne… Read More »

Unngå sykling på strekninga Sogndal – Hafslo

Statens Vegvegsen har teke kontakt med klubben og bedt om at klubben sine medlemmar ikkje syklar mellom Sogndal og Hafslo, spesielt gjeld dette Årøyane. Dette på grunn av store snømengder og vanskar med å halde vegen godt brøytt. Vegbana er ogso smalare enn normalt, det er mykje slaps og glatt ut mot kantane. Det er… Read More »

Viktig: Oppdatering av klubbens heimeside og facebook-gruppe)

Styret i Sogn CK har tatt eit strategisk valg angåande bruk av klubbens heimeside og facebook-gruppe. Heimesida (sognck.no) brukast kun til statisk informasjon om klubben og vil sjeldan oppdaterast. Facebook-gruppa (https://www.facebook.com/groups/294835724008867/) er primærkanal for nyhende, bilete, avtaler om fellestrening med meir. Me er kjent med at ikkje alle er på Facebook, så derfor vil viktige nyhende publiserast… Read More »

Rittrapport: Tour de Himmelfart 2014

Bernt Ullebø rapporterer om strålande sykling av Sedrik og Thristan under Tour de Himmelfart i Danmark. Eit stort ritt for yngre syklistar, som samlar dei beste frå Norge, Danmark, Belga, Nederland mm. “ Thristan første løp:Feltet kom inn relativt samlet og Thristan blei nr 5 i spurten 2 løp Gateløp:Thristan 3 sek bak vinneren og… Read More »