Årsmøte 2015

By | February 12, 2015

ÅRSMØTE 2015

Tid og stad: 4. mars kl. 19:00 på Lægreid Hotell i Sogndal.

Det blir pizza, brus, kaffi og velkjent agenda.

Styret må ha inn forslag til saker seinast 2 veker før årsmøtet, dvs innan 18.februar.

Sakliste blir sendt ut til medlemmane seinast 25. februar.

Saksliste:

1. Godkjenne dei som har stemmerett
2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane
3. Velje dirigent(ar), sekretær(ar) og 2 representantar til å skrive under protokollen
4. Handsame sykkelklubben sin årsmelding
5. Handsame sykkelklubben sin rekneskap i revidert stand
6. Handsame innkomne forslag og saker
a) Vedta endring av leverandør av sykkelbekledning
7. Fastsetje medlemskontingenten
8. Vedta budsjettet
9. Gjere følgjande val:
a) Leiar
b) Styremedlemmar 4 stk – på val kvart 2. år
og Varamedlemmar 2 stk – på val kvart 2. år
d) Valkomite med leiar og 2 medlemer

Vel møtt!

Årsmøteprotokoll:

Ligg her: SognCK årsmøteprotokoll 2014