Årsmøte 4. mars 2019

By | February 17, 2019

Mandag 4. mars kl 18:00 på  Lægreid hotell.

Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgjande sakliste:

1. Godkjenne dei som har stemmerett
2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane
3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgå årsmelding for 2018
5. Gjennomgå rekneskap for 2018 i revidert stand
6. Vedta budsjett for 2019
7. Handsame innkomne forslag og saker
8. Fastsetje medlemskontingenten
9. Gjere følgjande val:
a) Leiar
b) Styremedlemmar 4 stk – på val kvart 2. år
og Varamedlemmar 2 stk – på val kvart 2. år
d) Valkomite med leiar og 2 medlemer

 

Vel møtt!