Årsmøte for året 2017

By | February 20, 2018

Mandag 26. februar kl 18:00 på Sogndal hotell.

Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgjande sakliste:

1. Godkjenne dei som har stemmerett
2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane
3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgå årsmelding for 2017
5. Gjennomgå rekneskap for 2017 i revidert stand
6. Vedta budsjett for 2018
7. Handsame innkomne forslag og saker
– Ingen innkomne saker p.t.
8. Fastsetje medlemskontingenten
9. Gjere følgjande val:
a) Leiar
b) Styremedlemmar 4 stk – på val kvart 2. år
og Varamedlemmar 2 stk – på val kvart 2. år
d) Valkomite med leiar og 2 medlemer

Etter den “formelle” delen av årsmøtet tek me ein diskusjon om:

Diskusjon 1: Kva vil medlemmane med Sogn CK framover?
Diskusjon 2: Jotunheimen Rundt

Vel møtt!