Author Archives: Sogn CK

Velkommen til Sogn CK

Her er kontaktpersoner og vår sykkelaktivitet: Erik Sannebro (482 20 024): Leiar, administrasjon, media, kommunikasjon, Jørgen Ulrik Berg (419 07 421): Nestleiar, Sosiale media, medlemsregister, rapportering, Solveig Nordengen (948 79 589): Sekretær, årshjul, referat, Roger Vigdal (951 16 927): Lager/Utstyr/treningsplan, Johannes Lund, kasserer, Håkon Nesse (482 34 314): Sportslig ansv./arrangement

Årsmøte 24. februar 2020

Mandag 24. februar kl 19:00 på  Lægreid hotell. Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgjande sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Gjennomgå årsmelding for 2019 5. Gjennomgå rekneskap for 2019 i revidert stand 6.… Read More »

Årsmøte for året 2017

Mandag 26. februar kl 18:00 på Sogndal hotell. Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgjande sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Gjennomgå årsmelding for 2017 5. Gjennomgå rekneskap for 2017 i revidert stand 6. Vedta… Read More »

Årsmøte for året 2016

Onsdag 8. mars klokka 18:00 på Lægreid hotell. Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgande sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Gjennomgå årsmelding for 2016 5. Gjennomgå rekneskap for 2016 i revidert stand 6.… Read More »

Furorestipend 2016 til Sedrik Engebø Ullebø

Sogn CK gratulerer Sedrik med Furorestipend 2016! Stipendet er på 50.000 kroner. Juryen si grunngjeving: 18 år gamle Sedrik Engebø Ullebø frå Høyanger har vore eit lovande talent innan både langrenn og sykkel i fleire år allereie. No er det sykkel som er hans satsingsområde, og han er kort og greitt ein av landets mest… Read More »

Handlingsplan for Sogn CK 2016-2018

Styret har teke utgangspunkt i årsmeldinga for 2015 og utarbeidd ein handlingsplan for dei neste 3 år. Mål og tiltak er fordelt på klubben sin aktivitet. Årsmøtet vedtek årleg revisjon av planen. Styret har ansvar for at tiltak vert sett i verk og gjenomføre etter målsetjinga. Årsplan for gjennomføring vert framlagt saman med årsbudsjett og… Read More »

Årsmøte 2016

ÅRSMØTE 2016 blir halde torsdag 10.mars kl 19.00 på Lægreid hotell Det blir pizza, brus, kaffi og velkjent agenda. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent(ar), sekretær(ar) og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Handsame sykkelklubben sin årsmelding 5. Handsame sykkelklubben sin rekneskap i… Read More »

AVSTEMNING ny klubbdrakt!

Etter god dialog på facebook, og mange tilbakemeldingar frå klubbens medlemmar, står me att med 4 alternativ. Det blir no avstemning på desse INNAN tysdag 26. jan klokka 20:00. NB! Ber om at folk informerer ogso dei som ikkje er på facebook (og som ikkje plar sjekke klubbens heimeside). Dei kan stemme ved å ringe… Read More »

Årsavslutning laurdag 31. okt 2015

Inviterer til årsavslutning laurdag 31. oktober klokka 19:00 på Sogndal Lodge 150,- for medlem med følgje. Bindande påmelding til Weronica Øvstetun på 98613547 innan 24. okt. Det blir servert tapas og øl/vin. — For interesserte blir det ogso arrangert felles fjelltur same dag kl 10:30. Oppmøte på skysstasjonen i Sogndal. Kjem meir info om turen… Read More »