Category Archives: Klubbnytt

Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 Takkar for årsmøte i går onsdag 4. mars. 24 stk som møtte opp, noko som iallefall ikkje er under snittet. Ferdigskriven årsmelding ligg her: Sogn CK årsmelding 2014   mvh styret i Sogn CK

Årsmøte 2015

ÅRSMØTE 2015 Tid og stad: 4. mars kl. 19:00 på Lægreid Hotell i Sogndal. Det blir pizza, brus, kaffi og velkjent agenda. Styret må ha inn forslag til saker seinast 2 veker før årsmøtet, dvs innan 18.februar. Sakliste blir sendt ut til medlemmane seinast 25. februar. Saksliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne… Read More »

Unngå sykling på strekninga Sogndal – Hafslo

Statens Vegvegsen har teke kontakt med klubben og bedt om at klubben sine medlemmar ikkje syklar mellom Sogndal og Hafslo, spesielt gjeld dette Årøyane. Dette på grunn av store snømengder og vanskar med å halde vegen godt brøytt. Vegbana er ogso smalare enn normalt, det er mykje slaps og glatt ut mot kantane. Det er… Read More »

Viktig: Oppdatering av klubbens heimeside og facebook-gruppe)

Styret i Sogn CK har tatt eit strategisk valg angåande bruk av klubbens heimeside og facebook-gruppe. Heimesida (sognck.no) brukast kun til statisk informasjon om klubben og vil sjeldan oppdaterast. Facebook-gruppa (https://www.facebook.com/groups/294835724008867/) er primærkanal for nyhende, bilete, avtaler om fellestrening med meir. Me er kjent med at ikkje alle er på Facebook, så derfor vil viktige nyhende publiserast… Read More »

Rittrapport: Tour de Himmelfart 2014

Bernt Ullebø rapporterer om strålande sykling av Sedrik og Thristan under Tour de Himmelfart i Danmark. Eit stort ritt for yngre syklistar, som samlar dei beste frå Norge, Danmark, Belga, Nederland mm. “ Thristan første løp:Feltet kom inn relativt samlet og Thristan blei nr 5 i spurten 2 løp Gateløp:Thristan 3 sek bak vinneren og… Read More »

Treng dugnadshjelp til Jotunheimen Rundt

Ettersom Ottadalen CK ikke lenger vil påta seg ansvaret for matsjonen på Lom/Randsverk under Jotunheimen Rundt/Sognefjellsrittet, trenger vi nå dugnadshjelp til dette.   Aktuelle kan kontakte Håkon Nesse på tlf. 992 05 044  

Årsmøte 2014, ny plass: Quality Hotel Sogndal

SOGN CK HELD ÅRSMØTE DEN 5. Mars KL 18.30 PÅ Quality Hotel Sogndal. Årsmøtedokumenta er tilgjengeleg for alle frå og med onsdag 26. februar. Ta kontakt med Johannes Tubbene på joha-tub@online.no for tilgang til dokumenta.   Det vert lett servering. Etter årsmøtet tek vi ein prat om sportsleg plan for 2014 og eventuelle felles-satsingar.   Vel… Read More »

Klubbspinning ved Idrettssenteret i Sogndal

Oppstart av spinning i Regi av Sogn CK. For dei som ikkje er medlem av Idrettssenteret er medlemsprisen for Sogn CK, kr 80. Gratis for alle som er medlem av Idrettssenteret. Instruktør Weronica Øvstetun, oppstart tysdag 25.02.2014, kl 17:55. Timen varer 70 minutt. Vel møtt!

Innlevering av utlånssyklar og sykkelbaggar

Det er på tide å levere inn utlånssyklane til sjekk/service før ny sesong. For at dei skal vere klargjorde til våren vil klubben ha inn alle syklar før 31.januar. For å gjere syklane enkle å gjere service på og fine å levere ut igjen, vil me at dei er reingjorde når me får dei inn.… Read More »