Category Archives: Uncategorized

Velkommen til Sogn CK

Her er kontaktpersoner og vår sykkelaktivitet: Erik Sannebro (482 20 024): Leiar, administrasjon, media, kommunikasjon, Jørgen Ulrik Berg (419 07 421): Nestleiar, Sosiale media, medlemsregister, rapportering, Solveig Nordengen (948 79 589): Sekretær, årshjul, referat, Roger Vigdal (951 16 927): Lager/Utstyr/treningsplan, Johannes Lund, kasserer, Håkon Nesse (482 34 314): Sportslig ansv./arrangement

Årsmøte 24. februar 2020

Mandag 24. februar kl 19:00 på  Lægreid hotell. Som vanleg pizza, brus, kaffi og med følgjande sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Gjennomgå årsmelding for 2019 5. Gjennomgå rekneskap for 2019 i revidert stand 6.… Read More »

Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 Takkar for årsmøte i går onsdag 4. mars. 24 stk som møtte opp, noko som iallefall ikkje er under snittet. Ferdigskriven årsmelding ligg her: Sogn CK årsmelding 2014   mvh styret i Sogn CK