Handlingsplan for Sogn CK 2016-2018

By | June 1, 2016

Styret har teke utgangspunkt i årsmeldinga for 2015 og utarbeidd ein handlingsplan for dei
neste 3 år. Mål og tiltak er fordelt på klubben sin aktivitet. Årsmøtet vedtek årleg revisjon av
planen. Styret har ansvar for at tiltak vert sett i verk og gjenomføre etter målsetjinga. Årsplan
for gjennomføring vert framlagt saman med årsbudsjett og vedteke på klubben sitt årsmøte.

Handlingsplan for Sogn CK 2016-2018

 

mvh Styret