Medlemsavgift

MEDLEMSAVGIFT

Ungdom opp til 20 år kr 100 (gjeld også studentar opp til 20 år)

Vaksne kr 200

Familiemedlemsskap kr 250

Når du betalar, ver snill å oppgje navn, fødselsår og e-postadresse i informasjonsfeltet i nettbanken slik at vi klarar å halde medlemsregisteret ajour.

Betaling til konto 3720 12 23742

Leave a Reply