Viktig: Oppdatering av klubbens heimeside og facebook-gruppe)

By | November 5, 2014

Styret i Sogn CK har tatt eit strategisk valg angåande bruk av klubbens heimeside og facebook-gruppe.

  • Heimesida (sognck.no) brukast kun til statisk informasjon om klubben og vil sjeldan oppdaterast.
  • Facebook-gruppa (https://www.facebook.com/groups/294835724008867/) er primærkanal for nyhende, bilete, avtaler om fellestrening med meir.

Me er kjent med at ikkje alle er på Facebook, så derfor vil viktige nyhende publiserast begge stadar.

mvh Knut Kjærvik
For Styret