Dugnad Jotunheimen Rundt 2015!

Hei gode syklistar og klubbmedlemmar! Snart Jotunheimen Rundt 2015. Me treng ein del folk på dugnad der. Sjåførar rundt løypa og vakter i Sogndal. Ber om at dei som kan stille tek kontakt med Håkon Nesse eller Anders Yri. Alle kan ikkje sykle kvart år, nokon må arrangere og. Håpar de kan melde interesse. Det er utruleg artig… Read More »

Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 Takkar for årsmøte i går onsdag 4. mars. 24 stk som møtte opp, noko som iallefall ikkje er under snittet. Ferdigskriven årsmelding ligg her: Sogn CK årsmelding 2014   mvh styret i Sogn CK

Årsmøte 2015

ÅRSMØTE 2015 Tid og stad: 4. mars kl. 19:00 på Lægreid Hotell i Sogndal. Det blir pizza, brus, kaffi og velkjent agenda. Styret må ha inn forslag til saker seinast 2 veker før årsmøtet, dvs innan 18.februar. Sakliste blir sendt ut til medlemmane seinast 25. februar. Saksliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne… Read More »

Unngå sykling på strekninga Sogndal – Hafslo

Statens Vegvegsen har teke kontakt med klubben og bedt om at klubben sine medlemmar ikkje syklar mellom Sogndal og Hafslo, spesielt gjeld dette Årøyane. Dette på grunn av store snømengder og vanskar med å halde vegen godt brøytt. Vegbana er ogso smalare enn normalt, det er mykje slaps og glatt ut mot kantane. Det er… Read More »

Viktig: Oppdatering av klubbens heimeside og facebook-gruppe)

Styret i Sogn CK har tatt eit strategisk valg angåande bruk av klubbens heimeside og facebook-gruppe. Heimesida (sognck.no) brukast kun til statisk informasjon om klubben og vil sjeldan oppdaterast. Facebook-gruppa (https://www.facebook.com/groups/294835724008867/) er primærkanal for nyhende, bilete, avtaler om fellestrening med meir. Me er kjent med at ikkje alle er på Facebook, så derfor vil viktige nyhende publiserast… Read More »

Rittrapport: Tour de Himmelfart 2014

Bernt Ullebø rapporterer om strålande sykling av Sedrik og Thristan under Tour de Himmelfart i Danmark. Eit stort ritt for yngre syklistar, som samlar dei beste frå Norge, Danmark, Belga, Nederland mm. “ Thristan første løp:Feltet kom inn relativt samlet og Thristan blei nr 5 i spurten 2 løp Gateløp:Thristan 3 sek bak vinneren og… Read More »

Søndagstrening 18. mai

Laurdag 17. Mai er det ein del folk som vil feira saman med familien. Vi set derfor opp alternativ laurdagssykling søndag 18. Mai kl 09:00 frå Statoil. Turen går innover i retning Skjolden Fortun. Følg ogso med på Facebook-gruppa vår for oppdateringar:  https://www.facebook.com/groups/294835724008867/  

Oppstart laurdagstrening 29. mars

Oppmøtestad: Statoil Sogndal. Alle grupper møter kl 09:00. Fyrste turane går utover mot Hella for alle gruppene. Utover våren vil det vere naturleg å legge turane innover fjorden. Laurdag er fast langtur-dag og me satsar på å køyre med 2-3 grupper ut frå nivå. Gruppe 1 er for dei som syklar Bergen-Voss på under 4:30.… Read More »

Treng dugnadshjelp til Jotunheimen Rundt

Ettersom Ottadalen CK ikke lenger vil påta seg ansvaret for matsjonen på Lom/Randsverk under Jotunheimen Rundt/Sognefjellsrittet, trenger vi nå dugnadshjelp til dette.   Aktuelle kan kontakte Håkon Nesse på tlf. 992 05 044  

Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 for Sogn Cykleklubb Årsmelding 2013 Årsmelding JT Rundt 2013