Årsmøte 2014, ny plass: Quality Hotel Sogndal

SOGN CK HELD ÅRSMØTE DEN 5. Mars KL 18.30 PÅ Quality Hotel Sogndal. Årsmøtedokumenta er tilgjengeleg for alle frå og med onsdag 26. februar. Ta kontakt med Johannes Tubbene på joha-tub@online.no for tilgang til dokumenta.   Det vert lett servering. Etter årsmøtet tek vi ein prat om sportsleg plan for 2014 og eventuelle felles-satsingar.   Vel… Read More »

Klubbspinning ved Idrettssenteret i Sogndal

Oppstart av spinning i Regi av Sogn CK. For dei som ikkje er medlem av Idrettssenteret er medlemsprisen for Sogn CK, kr 80. Gratis for alle som er medlem av Idrettssenteret. Instruktør Weronica Øvstetun, oppstart tysdag 25.02.2014, kl 17:55. Timen varer 70 minutt. Vel møtt!

Innlevering av utlånssyklar og sykkelbaggar

Det er på tide å levere inn utlånssyklane til sjekk/service før ny sesong. For at dei skal vere klargjorde til våren vil klubben ha inn alle syklar før 31.januar. For å gjere syklane enkle å gjere service på og fine å levere ut igjen, vil me at dei er reingjorde når me får dei inn.… Read More »

Bergen Voss 31.mai 2014

Påmeldinga startar 5.jaunar. Fyrstemann til mølla! http://bergenck.no/defaultBV.aspx?pageid=206 Kvar og ein som skal delta må melde seg på sjølv. Klubben anbefaler sine klubbmedlemmar å legge inn  gruppekode når de melder dykk på. Då får de starte sammen andre frå klubben og samtidig ei passeleg utfordring i rett hastigheitspulje: 34-36 km/t            Under 4.45 t, gruppekode:… Read More »

Er du ung og ynskjer å satse på å konkurrere innan sykkel?

Sogn Cykleklubb har pr i dag god økonomi, og vi ynskjer å nytte noko av midlane til å støtte unge medlemarar, som gjerne vil satse og konkurrere. For å verte vurdert til midlar, har vi utforma eit skjema som skal nyttast når ein søker. Skjema får du ved å ta kontakt med styreleiar Johannes Tubbene johannes.tubbene@vegvesen.no .… Read More »

SESONGPLAN FOR 2014 – KVA MEINER DU?

Sportsleg Utval ynskjer innspel frå deg om korleis vi skal satse neste år. Tenk gjennom korleis du ynskjer å ha det når det gjeld. Treningar og opplegg Korleis legge opp treningane i helga? Gruppe 1, 2 og ev. 3 – retningsliner (fart, lengde, målsetting) Nytt rekrutteringstilbod med lågterskel tur? Tysdag og Torsdagstrening Langtur onsdagar? Korleis få… Read More »

ÅRSAVSLUTNING SESONGEN 2013 SOGN CK

Det har vore ein god sesong for Sogn CK og dette må vi sjølvsagt feire. Årets fest vil bli på Galleri Krydder den 25.oktober 2013 Me satsar på å starte kl. 19.00. Medlemmar med følgje vert med dette invitert. Bindande påmelding og eigendel kr 150.- pr.pers. Set inn på konto: 3720.12.23742  merk med navn!! PÅMELDING TIL: post@sognck.no N.B Frist… Read More »

Fellestur til Skarverittet 21.September

Oppmoding til alle i Sogn CK. Bli med på Skarverittet den 21. september. Me vil legge opp til ein sportsleg og sosial profil med rittet. Med overnatting til søndag den 22.09 Meld deg på sjølv på skarverittet.no. Me prøver å få til felles middag på kvelden på Highland Lodge. Tips om overnatting : Highland Lodge, pris… Read More »

Sogndal Enduro 2013

Leitar du etter Sogndal Enduro 2013, gå hit: http://sogndalenduro.wordpress.com/

Jotunheimen Rundt, dugnad

I samband med Jotunheimen Rundt er det behov for medlemmar(og andre) til å gjera dugnad. Det blir rett og slett ikkje ritt utan folk til å arrangere. Det er no eit stort behov for nokon til å køyre servicebilar. Det er ein flott jobb, der du kan få hjelpe dei som får problem undervegs. Ta… Read More »