Jotunheimen Rundt

Jotunheimen Rundt

Meir informasjon på rittet sine sider: http://jotunheimenrundt.no/

Styret i klubben oppmodar medlemene om å hjelpe til før og under arrangementet. Vi forventar at alle medlemer tek eit tak  og at dei som ikkje kan stille sjølve skaffar nokon andre som kan stille opp.

Vi har behov for ein stad mellom 80-100 hjelparar i Sogndal og Lærdal under rittet. Oppgåvene er forskjellige; vakthald, ta i mot ryttarar i mål, sekretariat, tidtaking m.m.  Det vil og vere behov for sjåførar og hjelparar. Send ei melding til post@jotunheimenrundt.com slik at vi får ein oversikt

Eiga pulje helga før

Mange av medlemene ønskjer sjølvsagt å sykle sjølve rittet, men da vi treng flest mogleg hjelparar på rittdagen, vil vi prøve å få til ei eiga pulje som syklar helga før sjølve arrangementet. I utgangspunktet tenkte vi å sykle på ca 18 timar, men dette kan vi diskutere når vi ser kor mange og kven som vil vere med. Send oss ei melding på post@jotunheimenrundt.com dersom du ynskjer å bli med.

Leave a Reply