Sognefjordrittet

Sognefjordrittet

Vart arrangert 3 ganger (2012, 2013, 2014), til minne om Roald Kalstad som døde av kreft.

Inntektene frå rittet gjekk uavkorta til kreftforeninga.

Familien Kalstad valgte å ikkje vidareføre rittet i 2015.