SESONGPLAN FOR 2014 – KVA MEINER DU?

By | November 4, 2013

Sportsleg Utval ynskjer innspel frå deg om korleis vi skal satse neste år. Tenk gjennom korleis du ynskjer å ha det når det gjeld.

Treningar og opplegg

 • Korleis legge opp treningane i helga?
 • Gruppe 1, 2 og ev. 3 – retningsliner (fart, lengde, målsetting)
 • Nytt rekrutteringstilbod med lågterskel tur?
 • Tysdag og Torsdagstrening
 • Langtur onsdagar?
 • Korleis få med fleire?
 • Felles sydentur/treningssamling
 • Kan vi få til felles tur til våren? (Veit at nokon vil til Gran Canaria i veke 12)
 • Klubbritt
 • Er det ynskje om å ta opp att nokon av dei ritta vi har hatt tidlegare, til dømes Temporitt i Kvam, Dalen Rundt, Kaupangerritt terreng, bakkeritt, terrengcup?
 • Lage nye ritt?

Satsingsritt med felles opplegg (Overnattingsstad, felles middag, transport m.m.)

 • Bergen – Voss?
 • Birken?
 • Valdresrittet?
 • Skarverittet?
 • Trondheim – Oslo
 • Andre forslag?

Har du andre idear eller innspel?

La oss få høyre di meining. Send e-post til post@sognck.no snarast og seinast innan utgangen av november slik at vi får spikra eit godt opplegg for neste år.

Leave a Reply