STYRKETRAKK I SPINNINGSAL

By | September 12, 2011

Kvar onsdag utover hausten vert det Styrketrakk i Spinningsalen på Idrettssenteret i Sogndal. Oppstart 21. september kl 19:30.

Frå starten vert det lagt opp til 4 økter a ca 10 minutt med ca 3 minutt pause mellom. God oppvarming og nedkøyring.

Medlemer av Sogn ck betalar halv pris = kr 80 dersom du ikkje er medlem ved Idrettssenteret.

Håpar mange frå klubben blir med.

Stig

Timen vert også lagt ut på Idrettssenteret sin timeplan: http://www.idrettssenteret.no/

Leave a Reply