Treningsplan 2012

By | April 10, 2012

Mange har hatt glede av ein tidleg vår og fått ein god start på sessongen.

Sportsleg utval har laga årets sportslege plan og treningane for resten av sesongen er å finne i den.

Treningsplan 2012

Denne inneheld treningar tysdag, torsdag, laurdag og søndag. I tillegg til dei større ritta fleire har som mål.

Søndagsturane frå Leikanger går alltid til Sogndal og vidare, so det er høve til å komme i møte og vera med når dei startar opp.

Leave a Reply