Treningsplan 2013

By | March 10, 2013

Mange har hatt glede av ein tidleg vår og fått ein god start på sessongen.

Sportsleg utval har laga sportslege plan for 2013 og treningane frå 30.Mars og resten av sesongen er å finne i den.

Sogn CK Treningsplan 2013

Denne inneheld treningar tysdag, torsdag, laurdag og søndag. I tillegg til dei større ritta fleire har som mål.

Søndagsturane frå Leikanger går alltid til Sogndal og vidare, so det er høve til å komme i møte og vera med når dei startar opp.

Det er endå ei stund til 30.Mars og det går an å avtale, varsle om at ein er ute på sykkel på heimesida til Sogn CK. Helst før ein reiser.

Det skal vere rydda på utsida av tunnelane(Stedje og Fatla), men ver varsame. For dei som syklar tunnelane, hugs lys.

Leave a Reply