Unngå sykling på strekninga Sogndal – Hafslo

By | January 14, 2015

Statens Vegvegsen har teke kontakt med klubben og bedt om at klubben sine medlemmar ikkje syklar mellom Sogndal og Hafslo, spesielt gjeld dette Årøyane.

Dette på grunn av store snømengder og vanskar med å halde vegen godt brøytt. Vegbana er ogso smalare enn normalt, det er mykje slaps og glatt ut mot kantane. Det er problem for bilar som skal passere oss syklistar.

Ber innstendig alle medlemmar om å rette seg etter dette, og samtidig informere andre som de veit plar sykle på denne strekninga.

Dette gjeld so lenge snøforholda tilseier det.