Velkommen til Sogn CK

By | May 5, 2021

Her er kontaktpersoner og vår sykkelaktivitet:

  • Erik Sannebro (482 20 024): Leiar, administrasjon, media, kommunikasjon,
  • Jørgen Ulrik Berg (419 07 421): Nestleiar, Sosiale media, medlemsregister, rapportering,
  • Solveig Nordengen (948 79 589): Sekretær, årshjul, referat,
  • Roger Vigdal (951 16 927): Lager/Utstyr/treningsplan,
  • Johannes Lund, kasserer,
  • Stig Vattekar (971 89 995): Representant SP/JR