Medlemsavgift

MEDLEMSAVGIFT 2022

Ungdom opp til 20 år kr 100 (gjeld også studentar opp til 20 år)

Vaksne kr 200

Familiemedlemsskap kr 250

Dersom du ikkje er medlem frå før, kan du også søke medlemsskap gjennom MinIdrett.

MEDLEMSAVGIFT 2021

Ungdom opp til 20 år kr 100 (gjeld også studentar opp til 20 år)

Vaksne kr 200

Familiemedlemsskap kr 250

Dersom du ikkje er medlem frå før, kan du også søke medlemsskap gjennom MinIdrett.

MEDLEMSAVGIFT 2020

Ungdom opp til 20 år kr 100 (gjeld også studentar opp til 20 år)

Vaksne kr 200

Familiemedlemsskap kr 250

Dersom du ikkje er medlem frå før, kan du også søke medlemsskap gjennom MinIdrett.

MEDLEMSAVGIFT 2019

Ungdom opp til 20 år kr 100 (gjeld også studentar opp til 20 år)

Vaksne kr 200

Familiemedlemsskap kr 250

Dersom du ikkje er medlem frå før, kan du også søke medlemsskap gjennom MinIdrett.

MEDLEMSAVGIFT 2018

Ungdom opp til 20 år kr 100 (gjeld også studentar opp til 20 år)

Vaksne kr 200

Familiemedlemsskap kr 250

Frå 2018 vert medlemskontingent krevd inn via ein link som vi sender deg på epost til www.minidrett.no. Det er derfor viktig at du hjelper oss å vedlikehalde opplysningane om deg sjølv i MinIdrett med korrekt kontaktinformasjon (epost og tlf). Dersom du ikkje er medlem frå før, kan du også søke medlemsskap gjennom MinIdrett.

 

Leave a Reply