Sogn CK fikk fullt medhold i begjæring om midlertidig forføyning mot Styrkeprøven AS

By | April 8, 2024

22. mars 2024 avsa Ringerike, Asker og Bærum tingrett en kjennelse om midlertidig forføyning mot
Styrkeprøven AS etter begjæring fra Sogn CK med NCF som partshjelper. Saken gjaldt en tvist om hvem som kan arrangere sykkelrittene, Jotunheimen Rundt og Sognefjellrittet. Sogn CK som arrangør og eier av sykkelrittene inngikk en avtale med Styrkeprøven AS om drift av sykkelrittene. Styrkeprøven AS misligholdt avtalen ved å legge opp til at sykkelrittene skulle arrangeres utenfor idrettens regler og NCFs regler om turritt. Sogn CK sa opp avtalen på grunn av misligholdet noe Styrkeprøven ikke aksepterte.

Retten mente at Sogn CK hadde sannsynliggjort sitt krav om at Styrkeprøven hadde misligholdt avtalen, og besluttet at Styrkeprøven AS plikter å etterkomme følgende krav:

  • Fjerne påmeldingen til sykkelrittene Jotunheimen Rundt og Sognefjellrittet fra EQ Timing
  • Gi Sogn CK tilgang til domenet jotunheimenrundt.no
  • Kontakte påmeldte deltakere til rittene og meddele deltakerne at rittene vil arrangeres av Sogn CK og samtidig opplyse om Sogn CK sin påmeldingsside i EQ Timing
  • Trekke sin søknad hos Statens Vegvesen og øvrige søknader knyttet til arrangementene
  • Dekke sakskostnader.

Retten har i sin vurdering vektlagt hensynet til sykkelsporten og at gjennomføring av rittene skjer innenfor sportens regelverk. Advokatfirmaet Føyen AS ved advokat Knut Glad og advokatfullmektig Camilla Gjersem har representert Sogn CK og NCF.

Link til kjennelse