Velkommen til Sogn CK

Her er kontaktpersoner og vår sykkelaktivitet: Erik Sannebro (482 20 024): Leiar, administrasjon, media, kommunikasjon, Jørgen Ulrik Berg (419 07 421): Nestleiar, Sosiale media, medlemsregister, rapportering, Solveig Nordengen (948 79 589): Sekretær, årshjul, referat, Roger Vigdal (951 16 927): Lager/Utstyr/treningsplan, Johannes Lund, kasserer, Stig Vattekar (971 89 995): Representant SP/JR