Klubbinformasjon

Styret 2021

 • Leiar
  • Erik Sannebro (482 20 024)
 • Nestleiar
  • Jørgen Ulrik Berg (419 07 421)
 • Sekretær
  • Solveig Nordengen (948 79 589)
 • Lager/Utstyr
  • Roger Vigdal (951 16 927)
 •  Styremedlem
  • Håkon Nesse (482 34 314)
 • Varamedlemer
  • Hilde Asperheim
  • Kurt Jevnaker

Revisor

Valkomite

 • Stig Vattekar
 • Oddne Skrede
 • Sondre Teigen Lillebostad

Adresse: Sogn Cykleklubb, Postboks 361, 6852 Sogndal

E-post: post@sognck.no

Fakturaadresse: Vi oppmodar om å nytte enten postboksadressa eller e-postadressa ovanfor.

Organisasjonsnummer: 983 425 151

Bankkonto: 3720 12 23742

Leave a Reply