Klubbinformasjon

Styret 2024

 • Leiar
  • Jørgen Ulrik Berg (419 07 421 )
 • Nestleiar
  • Solveig Nordengen (948 79 589)
 • Lager/Utstyr
  • Roger Vigdal (951 16 927)
 •  Styremedlem
  • Johannes Lund (405 56 391), kasserer
  • Hilde Asperheim (478 92 651), sekretær
 • Varamedlemer
   • Kurt Jevnaker

Revisor

Valkomite

 • Jon Stedje (leiar)
 • Erik Stedje
 • Terje Knoff

Adresse: Sogn Cykleklubb, Postboks 361, 6852 Sogndal

E-post: post@sognck.no

Fakturaadresse: Vi oppmodar om å nytte enten postboksadressa eller e-postadressa ovanfor.

Organisasjonsnummer: 983 425 151

Bankkonto: 3720 12 23742

Leave a Reply